Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Joakim Einarsson är förenings- och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Nybro.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Lärandeförvaltningen i Nybro kommun ska spara in 26 miljoner kronor för att uppfylla sparbeting och komma tillrätta med underskott. När beslutet fattades om vilka delar av verksamheten som ska stryka på foten undvek man att inkludera facken i samtalet – trots ett avtal om samverkan.

– Att det skulle bli neddragningar känner vi ju till. Men någon siffra har man inte pratat om. Förvaltningen har egentligen inte pratat ekonomi alls under våra möten, säger Joakim Einarsson, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Nybro.

Kommunens politiker tog in en extern revisionsbyrå som föreslog nedskärningar, men även skolledare har fått komma in med förslag på neddragningar i verksamheten.

– Det är redan i det här skeendet som jag menar att man bryter mot samverkansavtal och medbestämmandelagen när man väljer att inte samverka sparförslaget med oss innan beslut.

Nu väljer såväl Lärarnas Riksförbund som Lärarförbundet att gå i tvist med arbetsgivaren. Enligt Joakim Einarsson har även Skolledarförbundets representanter uttryckt kritik mot processen.

Urban Lindahl är tillförordnad skolchef i Nybro kommun och han bekräftar att förvaltningen inte gjort rätt för sig. Samtidigt menar han att den politiska processen som styrt ärendet varit svår att förhålla sig till.

– Vi har kommit till korta i detta. Det här är ingen enkel sak att beskriva i ord. Det har varit en politisk process som har varit svåröverblickbar. Beslutet fattades på ett förslag i nämnden som ordföranden inte hade sett före mötet. Det är mycket ovanligt, säger han.

Det är väl förvaltningens ansvar att se till att uppfylla samverkansskyldigheten?

– Exakt. Då har jag konstaterat att vi inte har levt upp till den skyldigheten.

Vad blir konsekvensen av att konstatera det?

– Den kritiken vi får är korrekt men tiden går inte att backa. I fortsättningen kommer vi hantera vår samverkan med större noggrannhet.

Beslutet som lärandenämnden tagit innefattar inte bara det övergripande besparingsmålet, man har även slagit fast vilka delar av verksamheten som ska dra ner, och hur mycket.

Är det vanligt att politiken i Nybro detaljstyr förvaltningen?

– Det är lite det jag är ute efter, att det här är ovanligt. Att en så viktig sak som en budget på en miljard beslutas under sittande möte utifrån ett förslag som ordföranden inte sett i förväg. Sen ska jag inte lägga mig i det politiska hantverket, det får ha sin gång, säger Urban Lindahl.

Den tvisteframställan som LR lämnat in handlar specifikt om bristen på samverkan, och ska syfta till att det inte upprepas i framtiden.

– Vi påtalar att samverkan inte fungerar och att vi vill se en förändring. För ett år sedan blev det tvist när man anställde en kommunchef utan att samverka med facken, och den tvisten vann vi. Men det här visar ju på att det inte har blivit bättre, säger Joakim Einarsson.

Neddragningarna i sig, är det redan en förlorad kamp?

– Det är klart vi ska ta strid. Vi förstår också att kommunens budget behöver gå ihop, men 26 miljoner på lärandeförvaltningen? Det är jättemycket pengar på en liten ort. Den kampen får bli en parallell process till tvisten om samverkan, säger Joakim Einarsson.