Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

”Arbetsgivaren måste börja erbjuda skyddsutrustning när lärare bedömer att det inte går att hålla avstånd”, säger Sten Hagberg, distriksordförande för LR i Halland. Bilden är ett montage.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Att smittskyddet i Halland rekommenderar munskydd i vissa situationer, men undantar klassrummen i grund- och gymnasieskola beskrivs som ”uppseendeväckande” av Lärarnas Riksförbund.

– Vi ställer oss oerhört frågande till vilka analyser det är som har lett fram till det här beslutet. Varför ska lärare utsättas för ett större risktagande än andra yrkesgrupper? Försiktighetsprincipen måste råda även i skolan, säger Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland.

Från och med den 26 februari rekommenderas användning av munskydd för personer födda 2004 och tidigare i situationer där nära kontakt med andra personer inomhus, och under längre tid, inte kan undvikas.

Ett exempel är arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Ett annat exempel är i kollektivtrafiken vid trängsel, oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt, skriver Region Halland på sin hemsida.

De tillfälliga lokala rekommendationerna om munskydd gäller däremot inte grund- eller gymnasieskolan.

– Risk för smittspridning beror på hur man beter sig och skolmiljön bedöms inte som en arbetsplats där det bör vara svårt för vuxna att hålla avstånd sinsemellan, säger regionens smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo till SVT Nyheter Halland.

Den bedömningen är dock felaktig, enligt LR. De hävdar att det ofta uppstår situationer då nära kontakt är mycket svår att undvika i klassrummen.

– För att minska risken för smitta anser vi att arbetsgivaren måste börja erbjuda skyddsutrustning när lärare bedömer att det inte går att hålla avstånd till eleverna, vilket är ett väldigt vanligt problem, säger Sten Hagberg till Skolvärlden.

Vikten av åtgärder i skolan understryks ytterligare av osäkerheten kring de nya virusmutationer som nu sprids, fortsätter han.

– Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen. Varför ska personer över 16 år bära munskydd vid nära kontakt på en arbetsplats, men inte i ett klassrum? Vi befinner oss i ett känsligt läge vad gäller smittspridningen, där bland annat den sydafrikanska mutationen verkar spridas mer bland barn och ungdomar. Frustrationen inom lärarkåren stiger över att man i skolan ska utsättas för större risktagande än i samhället i övrigt.

Argumentet att elever behöver ser lärares mimik och munrörelser är enligt Sten Hagberg inte skäl nog för att inte erbjuda gratis munskydd på skolorna.

– De situationer där vi vill att andningsskydd ska erbjudas är när läraren gör bedömningen att avstånd inte kan hållas, till exempel när du hjälper enskilda elever. I de situationerna tror jag att mimik och munrörelser spelar mindre roll. Vi måste också acceptera att det inte går att göra allt optimalt i den här situationen. Man måste väga för- och nackdelar mot varandra och i den här frågan menar vi att skyddseffekten ska prioriteras.

LR uppmanar nu beslutsfattarna i Halland att ta ansvar för att begränsa smittspridningen också i skolan genom att tillämpa de nya rekommendationerna och erbjuda skyddsutrustning. Annars är risken stor att facket tvingas se över möjlighet att stoppa verksamhet.

– Det kan mycket väl hända att vi hamnar i ett skarpt läge där medlemmar inte kan hålla avstånd under sina lektioner men arbetsgivaren säger nej till skyddsutrustning. I det läget kommer vi att överväga om vi, med hjälp av arbetsmiljölagen, kan få situationen prövad, säger Sten Hagberg.