Lärare vädjar om förlängd distansundervisning efter sportlovet

"Max en tredjedel av eleverna bör befinna sig i skolan fram till påsk", säger Jonas Håkansson, biträdande föreningsombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Lund.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Under måndagen samlas företrädare för både fack och arbetsgivare för att diskutera om högstadieskolorna i Lund ska släppa in fler elever. Signalen som lärare och rektorer fått är att barn- och skolförvaltningen vill se fler elever i klassrummen från och med den 1 mars, vilket har fått flera fackförbund inom skolan att reagera, rapporterar Sydsvenskan.

– Tillsammans med den övriga skolpersonalen har vi vänt ut och in på oss själva för att kunna följa rekommendationer och råd och samtidigt undervisa en tredjedel av alla högstadieelever på plats. Vi har fått det att fungera helt okej, men är också överens om att det absolut inte finns utrymme för att ta in fler elever på skolan, säger Jonas Håkansson, biträdande föreningsombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Lund, till Skolvärlden.

I samarbete med sex andra förbund har LR skickat in en gemensam skrivelse till Barn- och skolnämnden i Lund. Istället för att släppa in fler elever vädjar de om att det nuvarande beslutet, att endast en tredjedel av alla högstadieelever ska vara på plats, förlängs.

– Vi är medvetna om att den bästa undervisningen sker i skolan, men på grund av rådande situation kan vi inte se hur det skulle vara möjligt att ha alla elever på plats och samtidigt följa myndigheternas rekommendationer och arbetsmiljölagen. Speciellt inte efter sportlovet när många har varit ute och rest. Istället bör man enligt oss vara extra försiktig och fortsätta undervisa på distans. I alla fall fram till påsk.

Jonas Håkansson. | Foto: Privat
Jonas Håkansson betonar vikten av att beslutet, som i dagsläget sträcker sig fram till den 19 februari, fortsätter att gälla även när eleverna är tillbaka från sportlovet. Skulle kommunen istället besluta sig för att släppa in ytterligare elever på skolorna kan det få stora konsekvenser, varnar han.

– Det skulle öka oron och risken för smittspridning, men också försämrar lärarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Bland annat när det kommer till praktiska detaljer som skolmåltiderna. Mat i kantiner och vagnar ska skickas fram och tillbaks i skolorna. Klassrummen ska iordningställas inför och efter måltiderna. Vem ska ansvara för dessa arbetsuppgifter? Behovet av att säkerställa att eleverna distanserar sig och håller avstånd i korridorerna och under rasterna ökar. Vem tar ansvar för dessa arbetsuppgifter? Med fler elever i skolan begränsas även möjligheterna för lärare att hitta bra arbetsplatser för undervisning de elever som fortsätter med fjärrundervisning, säger han.

Det mest önskvärda vore enligt LR att begränsa antalet elever i klassrummen i alla fall fram till påsk.

– Det kan hända att läget försämras eller förbättras och att det går att göra nya avvägningar längre fram, men i dagsläget är vår bedömning att max en tredjedel av eleverna bör befinna sig i skolan fram till påsk. Vi är medvetna om att det innebär en väldigt ansträngd situation för vissa elever och att det finns tryck på att öppna upp skolorna mer både från vårdnadshavare och politiker, men som det ser ut nu är det förenat med för mycket risker. Risk för smitta och risk för en ökad arbetsbelastning. Redan under denna vecka har två mindre enheter i förvaltningen fått ställa om till fjärrundervisning på grund av smitta, säger Jonas Håkansson.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om att LR hindrade elever och lärare från att återvända till Polhemskolan i Lund genom ett skyddsstopp med hänvisning till smittspridning och lärarnas arbetsbörda. Stoppet trädde i kraft den 1 februari, men hävdes dagen därpå av Arbetsmiljöverket, som inte ansåg att det fanns tillräckliga skäl för att hålla elever och personal hemma. Myndigheten överväger däremot ett föreläggande om vite om skolan inte vidtar vissa åtgärder, som till exempel utökad städning och rengöring av bordsytor åtminstone en gång per dag under skoltid.

Beslutet att häva skyddsstoppet innebär att en tredjedel av högstadieelever har återgått till att undervisas på skolan, medan två tredjedelar följer lektionen på distans. Av samtliga 2 500 elever och 200 personal betyder det att totalt 1000 personer vistas på skolan samtidigt.

– Vi är besvikna över utfallet. Vi anser fortfarande att det är oklokt att 1000 personer ska åka till skolan där det är mycket svårt att hålla avstånd, sa Robert Jivegård, kommunombud och huvudskyddsombud på LR Lund, i en tidigare intervju med Skolvärlden.