Lärare får gå när kritiserat företag tar över SFI

Foto: Mostphotos
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

All svenskundervisning för invandrare i Örnsköldsvik kommer att sluta drivas i kommunal regi från och med i sommar rapporterar Allehanda.se.

Sammanlagt förlorar 16 lärare därmed sina jobb på vuxenutbildningen den 10 juni. I stället kommer det privata utbildningsföretaget Astar att ta hand om undervisningen.

Sedan tidigare är delar av Vux och studieväg 2 och 3 redan utlagt på entreprenad i kommunen. Men nu kommer all SFI-undervisning att gå samma öde till mötes, undantag är yrkesvux.

Marie Leuf är biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Örnsköldsvik och har varit inblandad i förhandlingarna kring utbildningsförändringen.

– Det är tråkigt att svenskundervisning för invandrare har blivit en pengafråga i vår kommun. Det handlar inte längre om att ge kvalitativ undervisning eller ge eleverna förutsättning – utan nu vill man bara spara pengar. Det känns förjävligt rent ut sagt, säger hon.

Utbildningsföretaget Astar har tidigare misskött sitt SFI-uppdrag åt Stockholms stad, något som Kalla fakta har belyst vid en granskning våren 2018.

– Klart jag är tveksam till detta med tanke på den historiken. Jag vet inte så mycket om Astar men min generella ståndpunkt i grunden är att jag är emot vinstdrivande företag som vill tjäna pengar inom utbildningssektorn, säger Marie Leuf.

Annars är den stora facklig farhågan hur eleverna ska komma att drabbas av omgörningen.

– Jag är rädd för att eleverna inte kommer att få det stöd de behöver. De som har sämst förutsättningar att klara sig och behöver stöttning lämnas nu över till verksamheter som många gånger gör saker på distans och där man har en svag lärartäthet. Det är klart att det kommer märkas negativt.

I Örnsköldsviks fall kommer dock kommunen fortfarande att ha kvar visst ansvar och ge utbildningsföretaget hjälp. Stöd till eleverna kommer kommunen att fortsätta stå för, berättar Marie Leuf.

Marie Leuf

– Vi tycker inte att det är en bra fördelning. Jag har inte sett upphandlingen, men det är helt idiotiskt i en upphandling att kommunen står för stödet. Klart vi kan stå för det, men då ska man betala för det.

Verksamhetschefen för vuxenutbildningen på kommunen, Andreas K Johansson, oroas inte för att utbildningsföretaget ska missköta utbildningen i Örnsköldsvik.

– Det är viktigt för oss att kvalitetsgranska de externa aktörer vi tar in, för att säkra en god kvalitet. Sedan granskas de även av Skolinspektionen, säger han till Allehanda.se.

På frågan varför man väljer att lägga över SFI på ett privat företag svarar Andreas K Johansson:

– Det är ekonomiskt fördelaktigt, en besparing på 5–7 miljoner kronor per år. Det handlar om att säkerställa tillgång till utbildning.

I Örnsköldsvik står båda lärarfacken enade i kritiken.

– Vi har i förhandlingarna bett om att få se utvärderingar när utbildningsföretag tog över studieväg 2 och 3 på SFI och hur eleverna upplever det, men det får vi inget gehör för. Vi hör däremot att eleverna inte är nöjda med den hjälpen man får i den nya skoltillvaron, säger Marie Leuf och fortsätter:

– Vi förstår att det handlar om att spara pengar. Men kommunen måste begripa att det kommer drabba deras budget om vi har medborgare som inte klarar av att få jobb eller kan studera vidare efter SFI-utbildningen. Det påverkar andra budgetar kommande år.

Det känns förjävligt rent ut sagt.

När det gäller de 16 lärare som förlorar jobbet på vuxenutbildningen är det utlovat att ingen legitimerad lärare kommer att bli uppsagd. Lärarna kommer i stället att få en lista på tjänster som är vakanta och lämna önskemål om var man vill arbeta.

– Vi kommer att ha koll på processen så att inget blir tokigt med utplaceringen och så att ingen av lärarna får en visstidsanställning som riskerar att upphöra. Kommunen har lovat att det inte ska bli så. Sedan blir vi som fack exkluderat och får inte alltid vara med i dessa processer. Samverkan generellt fungerar väldigt dåligt i Örnsköldsviks kommun, det är en katastrof.

Marie Leuf är dock övertygad om att ingen av lärarna kommer att vara utan tjänsteplacering till hösten. Men hon befarar att det kommer att vara osäkert för några ett tag till.

– Vill det sig illa så får några av lärarna vänta ända till hösten. Det är klart att det skapar en oro. Många som har sva är lättplacerade, men om man till exempel tidigare har sökt sig ifrån grundskolan så skapar det en oro att gå tillbaka till det igen.