Elever håller inte avstånd – skola hotas med vite

Arbetsmiljöverket hotar Polhemskolan med böter om skolan inte vidtar åtgärder.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

På grund av smittspridning och lärarnas arbetsbörda beslutade Lärarnas Riksförbund att införa skyddsstopp på Polhemskolan i Lund. Stoppet trädde i kraft den första februari, men hävdes dagen därpå efter att Arbetsmiljöverket genomfört en digital inspektion av skolan.

– När Arbetsmiljöverket ska fatta beslut i ett skyddsstopp så bedömer vi vilka risker som föranlett stoppet och vilka åtgärder som arbetsgivarna vidtagit, planerar att göra eller redan har gjort. För att vi ska ta över ett skyddsstopp ska det vara förenat med en överhängande och allvarlig risk för kroppsskada för en arbetstagare att vistas på arbetsplatsen. I det här fallet är vår bedömning att det inte är så, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket, till Skolvärlden.

Upphävningen av stoppet innebär inte att Polhemskolan är riskfri. Under den digitala inspektionen uppmärksammade Arbetsmiljöverket flera brister i arbetsmiljön, vilket har fått myndigheten att överväga ett föreläggande om vite om skolan inte vidtar vissa åtgärder.

– Syftet är att minska risken för smittspridning och säkerställa att det finns en tydlig plan och åtgärder för att säkerställa att de som berörs av arbetsmiljölagen kan ha en säker arbetsmiljö, säger Ulrika Scholander.

| Foto: Privat

I en underrättelse till Lunds kommun redogör myndigheten för de åtgärder som de vill att skolan vidtar för att minimera smittspridningen. Ett av kraven är att städning och rengöring av bordsytor utökas från varannan dag till åtminstone en gång per dag under skoltid.

– Vid inspektionen framkom vissa bitar som kräver åtgärder. Att skolan bara har städat borden varannan dag är ett exempel på en sådan, eftersom det inte är tillräckligt, säger Ulrika Scholander.

Grundskolan har fram till den första mars på sig att rätta till problemen. Utöver att städa oftare ska skolan redovisa vilka åtgärder arbetsgivaren har för hur de ska handskas med elever som inte håller tillräckligt avstånd. Kravet kommer sedan Arbetsmiljöverket, i samband med sin inspektion, konstaterade att flera elever struntade i skolans uppmaningar om distans till varandra och skolpersonal.

– Vi vill veta hur arbetsgivaren tänker lösa problemet och säkerställa att eleverna håller avstånd. Precis som på vilken annan arbetsplats som helst så är det viktigt att de som befinner sig på skolan, både personal och elever, följer de rutiner och regler som arbetsgivaren bestämt är åtgärder för att förhindra arbetsmiljörisker. Om inte dessa följs ska det vara tydligt för alla hur arbetsgivaren kommer att agera.

Vilka åtgärder som ska vidtas ifall elever bryter mot restriktionerna är upp till skolan att besluta om, understryker Ulrika Scholander.

– Vi kräver en plan för att minska risken för smittspridning, men vilka disciplinära eller andra åtgärder den ska innehålla är arbetsgivarens uppgift att redovisa. Om man som arbetsgivare har satt upp och vidtagit rutiner har det de berördas skyldighet att följa dem. Gör man inte det så ska också arbetsgivaren besluta vad det ska få för följder.

Vad gäller rengöringen av bordsytor uppger utbildningsnämndens ordförande Rasmus Törnblom (M) till Sydsvenskan att den kommer vara enkel att utöka. Vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas om elever inte håller avstånd är däremot en svårare uppgift att lösa.

– Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och till avstängning. Våra jurister håller på att titta på vilka delar av skollagen som är applicerbara på detta, säger Rasmus Törnblom till tidningen.

I måndags samlades fackförbund inom skolan och arbetsgivare för att diskutera om högstadieskolorna i Lund ska släppa in fler elever från och med den första mars. Idéen ratades av facken som istället vill att det nuvarande beslutet, att endast en tredjedel av alla högstadieelever ska vara på plats, förlängs fram till påsk.

Beskedet dröjde fram till tisdagseftermiddagen när ett nytt möte ägde rum. Barn- och skolnämndens presidium beslutade då att fjärrundervisningen för årskurs sju och åtta ska fortsätta ytterligare en vecka efter sportlovet. Därefter ska årskurs 7 och 8 ha växelvis fjärrundervisning och närundervisning under vecka 10 och 11. Från och med vecka 12 är beslutet att samtliga elever ska återgå till närundervisning.

– Det är angeläget att niorna ges förutsättningar att slutföra sin utbildning på ett bra sätt och närundervisning är det bästa ur utbildningssynpunkt men också för att eleverna ska må bra. För mig är det viktigt att samtliga elever kommer tillbaka till närundervisning i skolan och med detta beslut kommer så ske före påsk, säger Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden, i ett pressmeddelande.