Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

"Tips och idéer på Tiktok om avlyssning kan skapa problem på enskilda skolor och i värsta fall få stor spridning", säger Lars Santelius, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Elever på en grundskola i Mellansverige har utnyttjat skolans mobilpolicy för att avlyssna lärarrummet. Upptäckten gjordes av lärarna i förra veckan och enligt uppgift till Aftonbladet har samtalen redigerats av eleverna och spridits på skolan.

– Under dagarna har telefonerna stått i backar i lärarrummet och innan man lämnat in telefonen har barnen startat en röstmemoapp eller liknande inspelningsapp, säger områdespolisen som arbetat med ärendet till tidningen.

Händelsen beskrivs som ett kraftigt övertramp och har polisanmälts som olaga avlyssning. I samtal med eleverna har det framkommit att idéen verkar komma från Tiktok, en av världens mest populära appar för unga.

– Utifrån att vi fick reda på att man snappat upp det här från Tiktok så vill vi upplysa om att det här kan ske på andra skolor runtom i Sverige, så jag hoppas att man utifrån det vidtar åtgärder även på andra skolor, säger områdespolisen till Aftonbladet.

Även Lars Santelius, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund, understryker vikten av att skolor runt om i landet tar händelsen på allvar. Även om han inte arbetar på den grundskola där avlyssningen upptäcktes, beskriver han det som en viktig ögonöppnare för skolor runt om i landet.

Lars Santelius.

– Det som har hänt väldigt allvarligt och problematiskt. I personalrummet ska lärare och annan skolpersonal kunna prata om känslig information utan att eleverna hör. Det kan vara saker som har med skolan och enskilda elever göra, men också privata ämnen. Ett personalrum ska kunna erbjuda återhämtning och en möjlighet att andas ut, vilket givetvis inte stämmer överens med att samtidigt vara avlyssnad i smyg, säger Lars Santelius.

Även om många skolor redan har rutiner för hur elevernas mobiltelefoner ska hanteras under skoltid upplever han att få har räknat med risken att bli inspelade om de förvarar telefonerna i lärarrummet, som ofta bedöms vara det bästa alternativet ur stöldsynpunkt.

– Det är svårt för lärare och skola att hålla jämna steg med teknikutvecklingen och alla nya appar och möjligheter som kommer. Jag minns för några år sedan när Pericope var en stor trend och eleverna filmade både klasskamrater och lärare i smyg och la ut direkt på nätet. Situationen försatte lärare i en väldigt stressad situation, men ebbade ut när skolan lärde sig att hantera appen.

Lars Santelius utesluter inte att utvecklingen kommer att se snarlik ut även denna gång, tvärtom.

– Tips och idéer på Tiktok om avlyssning kan skapa problem på enskilda skolor och i värsta fall få stor spridning, men förhoppningsvis ebbar det ut precis som problemen som Periscop skapade gjorde. Dels för att nyhetens behag klingar av, dels för att skolan lär sig hantera problematiken. Om man är medveten om risken att insamlade mobiler kan spela in samtal får man givetvis göra en riskbedömning och utifrån den forma fungerande rutiner.

För att säkerställa att mobiltelefoner i skolan inte ska sabotera lektionerna eller utsätter elever och lärare understryker han betydelsen av att ”ständigt föra samtalet om vad är acceptabel användning och inte”.

– Sedan måste det finnas tydliga rutiner på skola för hur man hanterar till exempel insamlingen av mobiler. Lärare ska inte behöva känna sig stressade över förvaringen, eller att de ska blir inspelade när de minst anar det.

Skulle det framkomma att elever ändå avlyssnar lärare är en polisanmälan på sin plats.

– Om vi hade polisanmält en händelse om den sker utanför skoltid så måste vi också göra det om den inträffar i skolan. Det finns många bus som elever gör som inte är brott och därför inte behöver anmälas, men skulle eleven begå ett brott måste det få konsekvenser, säger Lars Santelius.

Utöver polisanmälan och förändrade rutiner berättar rektorn på den aktuella grundskolan att de har hållit många samtal med eleverna och deras vårdnadshavare, rapporterar Aftonbladet.