100 år med demokrati – ”Ett smörgåsbord av material”

Joan Lindberg är gymnasielärare i Uppsala och använder riksdagens material.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Det är riksdagen som uppmärksammar och högtidlighåller beslutet som innebar att allmän och lika rösträtt infördes 1921. På webbplatsen firademokratin.riksdagen.se finns studie- och fördjupningsmaterial med lärarhandledningar för att arbeta med demokratifrågor.

Syftet är att väcka engagemang för demokrati, att öka kunskapen om rösträttens genombrott, och hur demokratin fortsatt att utvecklas sedan det historiska beslutet. Studiematerialen följer kursplanen i historia och samhällskunskap för att komplettera undervisningen.

Gymnasieläraren Joan Lindberg undervisar i båda ämnena och har använt materialet sedan förra hösten. Hon liknar det vid ett smörgåsbord.

Fördel att allt finns på webben.

– Till en början hade jag en broschyr att utgå ifrån, därefter har det byggts ut på webben. I samhällskunskap ingår ju alltid riksdag och demokrati men i historia har jag inriktat mig mer på hur Sverige blev en demokrati och hur det var på 1800-talet. Jag har tagit ett ganska stort avsnitt om det och försöker koppla med hur fattigt det var och bristen på mänskliga rättigheter, att Sverige förlorade Finland, och tiden fram till rösträtten.

Hon berättar vidare om avdelningen ”Tittskåpet” där man klickar fram bilder och illustrationer med tillhörande speakerröster, frågeställningar som utgör diskussionsunderlag, en lättöverskådlig tidslinje, och ett quiz där eleverna kan testa sig själva.

– Det är också en fördel att allt finns på webben med tanke på distansundervisning. Vi har växelvis undervisning, det vill säga att årskurs ett är hemma en vecka, medan tvåorna och treorna är på skolan för att därefter skifta veckan efter. Distansundervisningen har fungerat förvånansvärt väl.

Joan Lindberg har noterat hur aktiva och intresserade eleverna är i ämnet och de har haft både prov och tester i demokrati med goda resultat.

– De vill gärna veta hur allt har gått till och att rösträtten infördes så sent förvånar många.

| Foto: Riksdagsförvaltningen

Här hittar du studiematerialet

Här finns studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige.

Affischutställning

Affischutställningen "Ja, må den leva" berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

  • Från mellanstadiet och uppåt.

Antologi: Demokratins framtid

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer.

  • Från gymnasiet och uppåt.

Magasin: Demokratin står aldrig stilla

Skolmaterial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

  • Från gymnasiet och uppåt.

Det avgörande klubbslaget

I filmen Det avgörande klubbslaget berättar historiker, statsvetare och riksdagens talman om Sveriges utveckling från att vara ett ståndssamhälle till att bli en demokrati.

  • Från gymnasiet och uppåt.

Fördjupning: Temasidor om demokrati

Hur fick vi allmän och lika rösträtt? Hur fungerar vår demokrati idag? Vilken betydelse hade folkrörelserna för den demokratiska kampen. Här finns fördjupande teman om demokrati och demokratiska värderingar.

  • Från gymnasiet och uppåt.

Riksdagens pysselbok

Hitta rätt, rita, färglägg, para ihop, finn fem fel, gissa, labyrint, frågesport och korsord.

  • Från lågstadiet.

Utforska demokratin förr, nu och i framtiden

Ett studiematerial om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

  • Från mellanstadiet och uppåt.

Tidslinje

Utforska den interaktiva tidslinjen från 1809 till i dag. Den innehåller viktiga rörelser, skeenden och demokratikämpar som påverkat demokratin framåt till våra dagar.

  • Från mellanstadiet och uppåt.

Tittskåp

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Här kan du lära dig mer om kampen för rösträtt, våra folkrörelser och de första kvinnorna i riksdagen.

  • Från mellanstadiet och uppåt.