Planeringstid — vad gäller?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Här kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

Hur mycket planeringstid har en sfi-lärare rätt till?

Lennart Andersson

Svar: Förutsättningarna ser olika ut. Sfi-lärare har antingen ferie- eller semestertjänst.

– Om du är ferieanställd är en viss del reglerad arbetstid och en viss del förtroendearbetstid. I den reglerade arbetstiden ingår planeringstiden och allt annat din arbetsgivare vill att du ska göra, förklarar Jonas Juntunen, facklig vägledare på Lärarförbundet Kontakt.

I förtroendetiden ingår viss planering, för- och efterarbete och spontana föräldrakontakter, men här väljer du själv när och var du gör arbetsuppgifterna.

Den som har semesteranställning har enbart reglerad arbetstid, där såväl planeringstid som allt annat arbete ingår.

Oavsett anställningsform finns centralt endast en reglering för den totala arbetstiden. Det är därför viktigt att stämma av med sitt arbetsplatsombud eller sin lokalavdelning vad som gäller för planeringstiden på arbetsplatsen.

– För att få en god arbetsmiljö är det viktigt att alla arbetsuppgifter, även planeringen, ryms inom arbetstiden. Därför måste du ha ett arbetstidsschema som reglerar arbetstiden. På lararforbundet.se finns ett verktyg som hjälper dig att hålla koll på din arbetstid, säger Jonas Juntunen.