Efter kritiken: Regeringen backar om lärarlönelyftet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Regeringen river nu upp beslutet om att flytta pengar från lärarlönelyftet till likvärdighetsbidraget.

LÄS ÄVEN: Hårda kritiken mot regeringens lönebeslut

Läraren har tidigare skrivit om det kritiserade beslutet att banta lärarlönelyftet. Ett av problemen med regeringens tidigare förslag är att likvärdighetsbidraget varken omfattar förskola eller gymnasium, vilket lärarlönelyftet gör.

Men nu backar alltså regeringen, efter skarp kritik bland annat från Lärarförbundet.

"Glädjande att regeringen lyssnat"

”Det har uttryckts oro över den föreslagna flytten av medel, och regeringen har lyssnat till den. Regeringen har de senaste veckorna fört samtal med representanter för bland annat fackförbund, huvudmän, skolmyndigheter och Sveriges kommuner och regioner” skriver regeringen i en artikel på utbildningsdepartementets hemsida.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat till oss och låter lärarlönelyftet ligga kvar läsåret 2023/2024. Lärares löner måste höjas och vi förväntar oss att statliga medel även i framtiden avsätts till just det, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, och fortsätter: 

– Pengarna måste gå till det de är avsedda för – att få upp lönerna och därigenom bidra till att avhjälpa lärarbristen. Nu ser vi fram emot en fortsatt dialog om hur det kan göras på bästa sätt. 

Statsbidragen ses över

Regeringen kommer nu att se över statsbidragen till skolområdet.

– Det är viktigt att de riktade statsbidrag som finns inom skolområdet fyller sin funktion på bästa sätt samtidigt som huvudmännen inte drunknar i administration. Regeringen ser vikten av att lärare får ta del av de statsbidrag som har beslutats för att höja lärarnas löner. Ska fler elever lära sig mer behövs fler utbildade lärare i skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom på utbildningsdepartementets hemsida.