Lärarförbundets varning: ”Politikerna förlängde pandemin”

Johanna Jaara Åstrand är kritisk mot att regeringen inte lyft tillräckligt med arbetsuppgifter från lärarna under pandemin.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Öppna skolor – men inga åtgärder för att säkra lärarnas arbetsmiljö. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand sågar regeringen, Folkhälsomyndigheten och arbetsgivarna för deras pandemihantering av lärarna.

I februari 2022 kom Lärarförbundets senaste rapport om lärarnas situation under covid. Siffrorna är dystra, arbetsbelastning och frånvaron enorm.

– Människor har dött, människor har blivit allvarligt sjuka. Vi såg tydligt att regeringens, FHM:s och arbetsgivarnas insatser för att hålla lärarna friska och arbetsbelastningen i schack brister, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet riktar kritik mot regeringen, FHM och arbetsgivarna.

  • Regeringen har inte lyft tillräckligt med arbetsuppgifter från lärarna.
  • FHM var senfärdiga med att införa familjekarantän och har inte gett lärare förtur till vaccination.
  • Arbetsgivarna har inte skött sitt arbetsmiljöansvar.

– Ansvaret ligger tungt på arbetsgivarna som inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen i öppna förskolor och skolor. Vi har åtskilliga exempel på lärare som tvingats sitta i konferensrum med andra, att man inte skaffat större lokaler. Det är ingen hejd på rapporterna vi fått om att arbetsgivarna brutit mot restriktionerna, säger Johanna Jaara Åstrand.

"Viljan att skydda lärarna har brustit radikalt"

Hon beskriver en kurva från hopp till förtvivlan.

– I början kavlade lärarna upp ärmarna och förberedde sig på att arbeta hårt. Sen har pandemin dragit ut på tiden och i takt med att smittan eskalerat såg vi rätt tydligt att såväl kapaciteten som viljan att skydda lärarna från smitta och värna lärares arbetssituation har brustit radikalt. Det har nästintill blivit ett schizofrent tillstånd, eftersom beslutsfattare samtidigt har varit övertydliga med förskolans och skolans betydelse för folkhälsan och tryggheten, säger hon.

Hade Lärarförbundet kunnat göra något annorlunda?

– Pandemin är inte över än. Men jag tycker verkligen att vi varit ansvarstagande och extremt tydliga med vad som behövs. Jag delar frustrationen med Sveriges lärare och skolledare över bristen på kraftfulla åtgärder för att smittsäkra förskole- och skolmiljöerna och för att hålla belastningen i schack. Jag tror att politikernas brist på åtgärder förlängt pandemins konsekvenser för barn och elever. Risken är att vi kommer att se ökade sjukskrivningar och att många lärare lämnar yrket, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN:

CORONA: Så blev covid-strategin lärarnas ansvar

CORONA: Så mycket kostar det att stänga skolan