Fackets lösning: Reglerade arbetsvillkor

Sveriges Lärare jobbar på alla fronter, enligt ordföranden Åsa Fahlén.

Det behövs en tydligare reglering av förskollärares och lärares arbetsvillkor.
– En del kan ske genom kollektivavtal, annat kräver lagstiftning. Men det måste till en förändring, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Under flera år har lärare vittnat om en alltmer pressad arbetssituation med bland annat större klasser, mer undervisningstid och alldeles för lite tid till för- och efterarbete vilket påverkar såväl undervisningens kvalitet som lärarnas arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Det verkar inte bli bättre?

– Nej, det gör det inte. Problemen har dessutom förvärrats, säger Åsa Fahlén.

– Ju mer undervisningstid det läggs ut på lärarna, ju mindre tid blir det till för- och efter­arbete vilket bland mycket annat är negativt för lärarnas psykiska hälsa. Det är tydligt i vår undersökning att det finns ett samband mellan hur lärare mår och hur mycket tid de har till för- och efterarbete.

Besparingar förvärrar

Vilken betydelse har de ökade klasstorlekarna?

– Stor. Själva planeringsarbetet tar kanske inte så mycket längre tid om du i en klass har 30 elever i stället för 24, om det inte är stor skillnad mellan de olika elevernas behov. Däremot tar det så klart betydligt längre tid att rätta prov, uppsatser och ge feedback till 30 elever i stället för till 24. Fler elever innebär mer arbete. 

Det senaste årets besparingsvåg har förvärrat situationen på många skolor.

– När man gör sig av med elevassistenter och annan kringpersonal ökar lärarnas arbetsbelastning ytterligare. Till det ska läggas att många – förutom mer ”egen” undervisningstid och större klasser – även måste vikariera för frånvarande kollegor. Stressen ökar. Vi är inne i en mycket oroväckande utveckling.

Vad vill du göra åt den?

– Vi vill bland annat reglera grupp- och klasstorlekarna, lärarnas undervisningstid och tid till för- och efterarbete. Till varje lektion ska det vara avsatt en viss bestämd tid till för- och efterarbete. Det skulle dessutom göra att det inte går att lägga ut lika mycket undervisningstid på lärarna som görs i dag.

Bör regleringen ske via kollektivavtal eller lag?

– Vi arbetar på alla fronter. Reglering av exempelvis barngruppernas storlek i förskolan bör nog ske via lagstiftning, medan kollektivavtal kanske är en bättre lösning när det gäller för- och efterarbetstiden.

– Samtidigt är det svårt att förhandla fram bra lösningar med Sveriges kommuner och regioner som ju inte bestämmer över kommunerna. Dagens styrsystem är mycket dåligt. Det behövs en annan ordning i svensk skola.