Många rektorsbyten – så påverkas lärarnas arbete

Täta rektorsbyten gör att arbetet stannar upp, säger Henrik Persson, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Göteborg.

Nya siffror från Skolverket visar att var tredje grundskolorna har haft täta rektorsbyten under de senaste fem åren.
En chefsomsättning som drabbar både lärare och undervisning.

Henrik Persson är huvudskyddsombud i Göteborg, och ser hur många snabba rektorsbyten påverkar Sveriges Lärares medlemmar negativt.

Nya riktlinjer – hela tiden

– Verksamheten startar om, det är nya pedagoigska idéer. Det blir annorlunda när inarbetade mönster ändras. Det är en sak om det ändras vart femte år, men på vissa skolor kommer nya riktlinjer årligen. Man får aldrig jobba på utan man måste skapa nytt. Kontinuiteten försvinner och det kan skapa stress, säger han.

Förutom stress kan arbetsmiljön bli sämre genom att rehab-planer stoppas eller förändras, lönesättningen känns osäker och riskbedömningarna blir lidande.

Skolverkets rapport ”Rektorsomsättning – en utmaning på många grundskolor” visar att nära 3 av 10 skolor har problem med hög chefsomsättning, definierad som att skolan haft tre eller fler rektorer under de senaste fem åren.

Frågan undersöktes av Skolinspektionen 2019.

LÄS ÄVEN: Så drabbas lärare av hög rektorsomsättning

Myndigheten identifierade flera problem med täta ledarbyten:

Områden som kan bli lidande är särskilt stöd till elever, utvecklingsarbete, studiero, och betygssättning. Det pedagogiska ledarskapet kan tvingas stå tillbaka för uppgifter som skulle kunna utföras av annan personal, till exempel administration.

Det långsiktiga kvalitetsarbetet riskerar att stanna upp och resultaten att släpa efter.

Färre byten på friskolor

På Skolverkets lista över drabbade skolor finns både storstads- och landsortsskolor, medan friskolor och skolor i utsatta områden verkar ha rektorer som stannar längre. 

Generellt innebär täta rektorsbyten också fler nya i yrket.

– Ruljansen på rektorer och biträdande rektorer i Göteborg gör att det blir många nya rektorer samtidigt. Lösningar med tillförordnade rektorer är inte heller optimalt, där får facket ingen insyn. Det kan vara ett stort bekymmer. Arbetsgivaren är stressad för att tillsätta tjänsten snabbt och det kanske inte är den person som kan verksamheten, säger Henrik Persson.

Nu vill Skolverket att huvudmännen ska se över skolorna som haft många rektorer under kort tid och åtgärda problemet, till exempel genom att minska deras administration.