Anders Wirdefeldt: Därför är jag lärare

Anders Wirdefeldt undervisar i historia och geografi på Bäckängsgymnasiet i Borås. Foto: Mathias Bergeld

Anders Wirdefeldt är gymnasielärare i Borås.
Här berättar Anders om varför han är lärare – och vad han skulle göra om han var skolminister för en dag.

Därför är jag lärare:

– Läraryrket är för mig ett samhällsbärande framåtriktat yrke som är något av det finaste du kan arbeta med. Genom undervisningen har du stora möjligheter att inspirera, forma och ­utbilda ungdomar till att bli självständiga, kritiskt tänkande individer samt aktiva samhällsmedborgare. Det är insikten i detta som är anledningen till att jag är och förblir lärare.

Utrymmet för kärnuppdraget blir allt snävare.

Då känner jag extra glädje:

– Extra glädje känner jag när jag märker att eleverna uppskattar under­visningen och när det är ett bra samspel och harmoni i klassrummet.

– Det är också väldigt roligt och stimulerande när elever visar uppriktigt intresse kring ämnesrelaterade frågor som inte nödvändigtvis har någon uttrycklig koppling till måluppfyllelse eller kvalitets­kriterier. Då blir mötena och samtalen mer förutsättningslösa och oftare just därför; intressantare!

Jag är lärare

  • Namn: Anders Wirdefeldt.
  • Skola: Bäckängsgymnasiet, Borås.
  • Undervisar i: Historia och geografi.

Om jag var skolminister för en dag …

– Då skulle jag initiera en debatt och utredning för Sveriges framtida skola med ambitionen att reformera skolans styrdokument och kanske skollagen i stort. Målet skulle vara att renodla vad som är skolans huvuduppdrag och ha en tydligare prioriteringsordning för att lyfta fram ämnesundervisningen.

– I takt med att allt fler samhällsrelaterade uppdrag implementeras inom skolans ramar och förväntas lösas av lärare och mentorer blir utrymmet för kärnuppdraget allt snävare och det går i förlängningen ut över elevernas kunskaper och möjligheten till bildning.