Fyra av tio lärare riskerar att bli utbrända

Risken är stor att många lärare kommer vara sjukskrivna inom ett halvår på grund av utmattning, visar en ny studie från Sveriges Lärare.

Över hälften av Sveriges lärare och förskollärare har för hög arbetsbelastning, enligt en ny studie från Sveriges Lärare.
Fyra av tio har symptom på utbrändhet.
– Det här är skrämmande siffror och måste tas på allra största allvar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Studien bygger på Maslach Burnout Inventory som under 40 år använts för att beräkna utbrändhet i de flesta yrken på arbetsmarknaden. Metoden fokuserar på tre områden: Känslomässig utmattning, professionell effektivitet och cynism (ett känslolöst och opersonligt svar mot mottagare av ens arbete).

Rapporten poängterar att det är viktigt att den uppmätta graden av utbrändhet för lärare inte per automatik betyder att samma andel av lärarkåren kommer vara sjukskrivna inom ett halvår på grund av utmattning. Men risken är överhängande att många blir det.

”Det är tragiskt”

Enligt studien har 36 procent av lärarna en hög grad av utbrändhet. Över hälften av lärarna upplever att de en gång i veckan eller mer, upplever sig känslomässigt dränerade av sitt jobb. Dessutom känner sig en av fyra lärare utbränd minst en gång i veckan och att det finns en påtaglig risk att lärare blir sjukskrivna och/eller lämnar yrket för gott.  

– Nu krävs det långtgående satsningar på lärarnas arbetsmiljö, inte bara för den enskilda individens skull utan för att upprätthålla en skola av hög kvalitet. Allt från klasstorlekar, dokumentationskrav och planeringstid måste regleras, säger Åsa Fahlén.

Rapporten visar att det är få lärare förunnat att ha en fungerande balans mellan yrkesliv och privatliv?

– Det är tragiskt, inte bara för den enskilda individen utan för hela skolsystemet. Lärare är engagerade i sitt jobb, men ska inte behöva bli utmattade av att utföra det. Men i dagens underfinansierade förskola och skola med otillräckliga förutsättningar är det verkligheten för många, säger Åsa Fahlén.

Får hjälp av sin chef

Över hälften av lärarna och förskollärarna svarar i rapporten att de ofta arbetar under en ohållbar arbetsbelastning. Tre av tio hävdar att de är på bristningsgränsen för vad de orkar.

Men det går att vända. Flera studier har visat att de lärare som känner att de har stöd av sin rektor eller chef mår betydligt bättre. I rapporten slås fast att hälften av dem som sällan eller aldrig får hjälp av sin chef att prioritera bland arbetsuppgifter har en hög grad av utbrändhet. Bland dem som känner stöd är det bara en tiondel som har har liknande symptom.

Sveriges Lärare har länge föreslagit lösningar och ställer tre krav i rapporten:

  • Gå från resultatstyrning till regelstyrning av kvalitetsfaktorer som planeringstid, för- och efterarbete, grupp- och klasstorlekar, elevhälsa och särskilt stöd.
  • Säkra arbetsmiljön genom att värna kärnuppdraget.
  • Staten tar huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet.

Inte överraskad

Studier visar att graden av utbrändhet förekommer brett i alla åldersgrupper, och till och med lite mer bland de som är nya i jobbet som lärare. Överraskad?

– Nej, det är jag faktiskt inte. Det visar att erfarenhet är viktigt för att själv kunna prioritera arbetet. Vi ser att många nya lärare byter jobb efter några år för att arbetsbelastningen blir övermäktig. Man klarar inte av att göra nödvändiga prioriteringar och får sällan det stöd som behövs i början.

– Utan lärare som kan utföra sitt viktiga arbete utan att bli sjuka på kuppen faller hela skolsystemet säger Åsa Fahlén.

Studien om utbrändhet i korthet

  • Lärare har i större utsträckning en hög arbetsbelastning än andra yrken på motsvarande kompetensnivå.
  • Över hälften av lärarna upplever ofta (en gång i veckan eller mer) att de arbetar för hårt och att arbetet gör dem känslomässigt dränerade. Lika ofta känner sig en av fyra lärare utbränd på grund av arbetet.
  • 36 procent av alla lärare har en hög grad av utbrändhet, i enlighet med MBI:s mått för summerad känslomässig utmattning. I genomsnitt känner sig lärarna utmattade flera gånger i månaden.
  • Fyra av tio lärare inom förskolan och grundskolan har en hög grad av utbrändhet. I gymnasieskolan har en av fyra lärare en hög grad utbrändhet och i komvux är andelen en av fem.
  • Närmare en tiondel av alla lärare funderar på att byta yrke så ofta som varje dag, och av dessa har 90 procent en hög grad av utbrändhet.
  • Graden av utbrändhet är mer än dubbelt så hög bland lärare som svarar att systematiskt arbetsmiljöarbete inte alls bedrivs på arbetsplatsen i jämförelse med de som svarar att det i mycket stor utsträckning bedrivs.  

LÄS HELA STUDIEN OCH MER OM SVERIGES LÄRARES KRAV HÄR.