Nöjda lärare receptet för framgång

Lärarna Anders Hübenette och Marita Malmqvist på Kvisthamraskolan i Norrtälje. Foto: Susanne Kronholm
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

På gymnasiet ökar behörigheten något. Medan grundskolan, fritidshemmen och förskolan har det tuffare.
Men på Kvisthamraskolan i Norrtälje har de vänt trenden och ökat antalet legitimerade lärare både i klassrummet och på fritids.

Mellan Kvisthamraskolan och Norrtäljes stadskärna ligger Societetsparken. Den vittnar om fornstora dagar då Norrtälje var en av Östersjöns populäraste badorter.

Som skolkommun tillhör Norrtälje snarare bakgården än societeten med plats 278 på Lärarförbundets rankning.

Men det beror inte på Kvisthamraskolan.

Satsa mer på mindre grupper så att stressen minskar

Tvärtom, här har man lyckats öka antalet legitimerade lärare. Från 70 procents behörighet 18/19 till 83,3 procent förra läsåret. Genomsnittet i Norrtäljes grundskolor är 67,7 procent.

Eva Gauffin, rektor. Foto: Susanne Kronholm

Hur gör ni?

– Lärarna trivs och vi har ett bra rykte som skola. När jag började här för 1,5 år sedan gjorde jag en översyn av personalen. Bland annat användes inte specialläraren på bästa sätt, säger Eva Gauffin, rektor på Kvisthamraskolan, som menar att lärarna är skolans bästa ambassadörer.

– När de är nöjda så tipsar de kollegor. Vi har inte haft några problem att rekrytera behöriga lärare.

I dag har skolans alla lärare legitimation. Att det ändå inte är lika med 100 procents behörighet beror på att några undervisar i ämnen de inte är legitimerade för.

– I en klass har vi tvålärarsystem. Där kan det vara så att båda inte är behöriga i samma ämnen, säger Andreas Mauritzson-Daun, biträdande rektor med ansvar för fritidshemmet.

Även där har Kvisthamraskolan ökat sin behörighet.

– Formellt behövs det bara en legitimerad lärare i fritidshem. Men vi har fem, en på varje avdelning, säger Andreas Mauritzson-Daun.

Skolan har, enligt Eva Gauffin, en bra åldersmix bland lärarna, 26 till 63 år. Som de flesta skolor en majoritet kvinnor, men också några trotjänare.

En av dem är Anders Hübenette, slöjd- och it-lärare med 20 år på skolan.

– Det är den enda skolan jag jobbat på och jag trivs jättebra. Att ha kollegor som är behöriga är en stor fördel, säger han.

Andreas Mauritzson-Daun, biträdande rektor. Foto: Susanne Kronholm

Kollegan Marita Malmqvist nickar.

– Ja, det ger en trygghet i undervisningen. Man kan ge varandra stöd, säger hon.

Hur ska behörigheten höjas generellt?

– Jag tror det handlar om att förbättra arbetsmiljön. Lönerna är ganska bra numer. Satsa mer på mindre grupper så att stressen minskar, säger Marita Malmqvist som undervisar i SO, NO, teknik, matematik och svenska.

Eva Gauffin tycker att det är viktigt att minska avhoppen från lärarutbildningen.

– Jag tror man ska höja kraven för att komma in. Då har de som kommer in större förutsättningar och är mer motiverade att ta examen, säger hon.

Även om Kvisthamraskolan ligger i ett område med främst villor har lärarna stora utmaningar. De har ökat de senaste åren.

Det menar Sofi Mardell, lärare i svenska, engelska och franska.

– Det krävs betydligt mer av en lärare i dag än när jag började. Det är inte bara undervisning utan mycket annat som tar tid. Och att ha 30 elever, där kanske 5 - 6 stycken behöver extra stöd är tufft. Det behövs mer stöd i form av lärarassistenter.

Här är behörigheten bäst och sämst

Fritids heltidstjänster

Riket

  38,2%

Toppen

   

1.

Arjeplog

100 %

2.

Ljusnarsberg

100 %

3.

Munkfors

100 %

4.

Kinda

84,1 %

5.

Vadstena

81,6 %

Botten

1.

Malå

2 %

2.

Bengtsfors

2,9 %

3.

Surahammar

3,9 %

4.

Älvkarleby

4,8 %

5.

Filipstad

5,6 %

Gymnasiet heltidstjänster

Andel behöriga i gymnasiet

81,6 %

Kommunala

84,9 %

Friskolor

71,2 %

 

Toppen

 

Historia

90,9 %

Svenska

89,6 %

Biologi

88,8 %

Botten

 

Svenska som andraspråk

42,4 %

Teknik

48,9 %

Naturkunskap

67,9 %

Förskolan och förskoleklasser

 

Procent med legitimation

Förskoleklass

84,4 %

Förskola

39,7 %

Källa: Skolverket 2020. Avser läsåret 2019/2020.