Lärarnas krav efter dödsolyckan

Foto: Polisen/Privat

Hans Flygare, ombud för Sveriges Lärare, säger att det känns i magen när han tänker på drunkningsolyckan i Vellinge: ”handlar om ögonblick”

Han säger att det känns i magen att läsa domen mot de tre lärarna som befunnits skyldiga till en sexårig elevs drunkning i Vellinge 2020. Det kunde lika gärna ha hänt honom.
Hans Flygare är ombudsman för Sveriges Lärare och före detta idrottslärare.

LÄS ÄVEN: Tre lärare och rektor fälls för elevs död

Han har själv gjort liknande utflykter. Att läsa Malmö tingsrätts dom får Hans Flygare att tänka på riskerna.

– Det var lite äldre barn och nästan alla kunde simma, så lite annan situation. Och vi var jättenoga med allt men det är ett ögonblickverk att det händer något. Vi var duktiga lärare precis som de här verkar vara duktiga lärare, säger han.

Barnen kunde inte simma

Malmö tingsrätt bedömer att tre lärare och en rektor gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott efter att en sexårig elev drunknade vid bassängbad tillsammans med 40 andra barn.

Flera av dem var inte simkunniga.

– Det känns i magen. För det första känner man med pojken och pojkens familj. Men sedan känner jag med rektorn och lärarna. Tyngdpunkten i ansvaret måste ligga hos arbetsgivaren. Det ska finnas rutiner och rutinerna ska följas upp och det ska riskbedömas, säger Hans Flygare.

Vid olyckstillfället fanns inom kommunen två olika och bitvis konkurrerande riktlinjer för simning med barn.

– I det här fallet har huvudmannen inte tagit sitt arbetsmiljöansvar på allvar. Tingsrättens krav på böter på 1,5 miljoner kronor visar att man inte har uppfyllt det, säger Hans Flygare.

Domen beskriver att lärarnas planering varit bristfällig och att de varit alldeles för få med så många barn. Och att det vid något tillfälle inneburit att pojken hamnat under vatten och drunknat utan att någon märkte förrän det var för sent.
Nu vill Sveriges Lärare se tydliga  riktlinjer för bad och simundervisning i skolan, samt att arbetsmiljöarbetet prioriteras och följs upp av huvudmannen

– Detta gäller inte bara simning utan alla riskfyllda situationer – under pandemin lärde vi oss snabba riskbedömningar. Men hur ska vi bedöma och värdera riskerna?

Vi behöver veta vilket tillsynsansvar vi har – det är skillnad att åka iväg med en förstaklassa, en sjätteklass, eller en högstadieklass, säger han. 

Kravet på myndigheterna

Och riktar uppmaningen till Skolverket, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att samordna information.
Men det finns också andra hinder för säker undervisning och säkra utflykter.

– Skolan står under ekonomisk press och det finns inte riktigt resurser att göra det på det vis som rekommendationerna kräver. Det är en viktig verksamhet och dessutom ett kursplanemål i årskurs 6, men man måste ha resurser, säger Hans Flygare.

Lärarna och rektorn döms till dagsböter. Vellinge kommun döms utöver böter till att betala skadestånd till den drunknade pojkens familj på 138 000 kronor.

Känns det för farligt – så gör du

Detta säger Arbetsmiljölagen

Huvudmannen för en skola, fritidsverksamhet eller förskola har huvudansvaret och måste förvissa sig om att aktiviteter som simning och bad sker på ett säkert sätt.

Eleverna ska ha en trygg och söker miljö i skolan och ingen lärare ska behöva känna oro över att ha ansvar över för många elever vid exempelvis simning, utflykter eller lägerskolor.

Det ska finnas rutiner och riktlinjer för vad som gäller vid bad.

Riskbedömning ska göras inför bad: antalet vuxna, simkunnighet, sjukdomar eller diagnoser som kan påverka, barnens ålder? Hur är förhållandena på platsen som ska besökas, vilken ansvarsfördelning finns för barnen, vilka vuxna har utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning?

Chef, skyddsombud och de lärare som deltar i aktiviteten gör riskbedömningen.

Så agerar du som lärare

Informera alltid överordnad chef när det ska genomföras aktiviteter utanför skolan till exempel bad och försäkra dig om att det görs en riskbedömning.

Bedömer du att aktiviteten riskerar utsätta någon för allvarlig fara eller inte kan genomföras på ett säkert sätt ska du tydligt och helst skriftligt berätta det för din chef. Är du därefter fortfarande osäker på säkerheten ska du begära en skriftlig beordran av din chef. Kontakta genast skyddsombudet lokalt, stöd finns också från Sveriges Lärare via Lärarlinjen.

Om du fortfarande känner dig osäker. Kontakta genast skyddsombudet lokalt, stöd finns också från Sveriges Lärare via Lärarlinjen.

Källa: Hans Flygare, ombudsman, Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN: 

Pojke drunknade på skola – lärare och rektor åtalas

Simkrisen: 6 av 10 kommuner saknar riktlinjer