Lärarna överklagar drunkningsdom

Advokat Jessica Stålhammar företräder en av de tre lärare som fällts för arbetsmiljöbrott efter att en sexåring drunknat vid en skolutflykt. Nu vill lärarna överklaga domen.

De dömda lärarna vill överklaga domen, där de gjordes skyldiga för arbetsmiljöbrott efter att en sexårig pojke drunknat under en skoldag.

Tre lärare och en rektor döms till villkorlig dom och dagsböter vid Malmö tingsrätt. Bakgrunden är en sexårig pojkes död vid en badutflykt i början av höstterminen 2020. Tingsrätten finner att det brustit i arbetsmiljöarbetet, bland annat med otydliga direktiv från skolans sida och att lärarna dessutom saknat tillräcklig uppsikt.

Advokat Jessica Stålhammar företräder en av de tre lärarna.
Hon säger att det lutar mot överklagan.

”Tar ansvaret för långt”

– De känner sig besvikna och tycker att man tar ansvaret för långt. Det var givet tycker vi att kommun och rektor skulle fällas. Men eftersom pedagogerna har följt de riktlinjer och den praxis som fanns tycker vi inte att deras agerande är straffbart, säger hon.

Hennes klient har fått vänta sedan 2020 på avgörandet.

– Det är jättejobbigt, det är nästan tre år hon har gått med detta. Det är vanliga människor, detta är inget de har erfarenhet av, säger Jessica Stålhammar.

Samma synsätt intar Isak Åberg, som företräder en av de två andra lärarna.

– Det lutar åt överklagande. Jag tycker att domen är felaktig. Man kan säga att tingsrätten konstaterar att när det gäller antalet lärare kontra antalet barn är det inget som ligger på lärarna, utan på högre nivå, rektorn och kommunen. Men att de brustit i tillsyn vid poolen. När det gäller min klient kan jag inte se att hon hade kunnat agera annorlunda, säger han.

Hur mår din klient?

– Det är klart att det är jobbigt. De har haft den här utredningen hängande över sig under lång tid, säger Isak Åberg.

Vi Lärare har sökt den tredje lärarens juridiska ombud för ett besked om eventuell överklagan.

Till TT säger åklagare Klas Norelius att han är nöjd med domen.

– Det var också den tänkta brottsrubriceringen. Jag menar som tingsrätten att det skett på ett sådant sätt att det är arbetsrättsliga regler som gäller och då ska det bli arbetsmiljöbrott, säger kammaråklagare Klas Norelius, till TT.

Lärarnas tre ombud har tre veckor på sig att överklaga.

På Vellinge kommuns hemsida kommenterar skolchefen böterna på 1,5 miljoner kronor:

– Vi har precis läst domen och kan konstatera att domstolen valt att gå på åklagarens linje. Kommunen har från början sagt att vi inte vänder oss mot företagsboten givet att brott styrkts. Tingsrätten har valt att lägga nivån på boten i nivå med praxis. Nu behöver vi sätta oss och gå igenom allt i detalj, säger Sofia Henderup Larsson, utbildningschef i Vellinge kommun.

LÄS ÄVEN: 

Tre lärare och rektor fälls för elevs död

Lärare riskerar fängelse efter dödsolycka

Simkrisen: 6 av 10 kommuner saknar riktlinjer

Pojke drunknade på skola – lärare och rektor åtalas