Rektor Linnea fixar egna lokaler till fritids

En lastbil kom lastad med möbler till Hammarkullsskolans fritidshem, som fått nya lokaler. Rektorn Linnea Lindquist är även en känd skoldebattör.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Det blir en nystart till hösten för Hammarkullsskolans fritidshem som får egna lokaler och nya möbler.
– Vi har fått fler elever och fritidshemmet behöver sina egna lokaler, säger rektorn Linnea Lindquist.

En lastbil full med möbler rullade in på skolgården tidigare i dag. När höstterminen drar igång kommer lågstadieeleverna på Hammarkullsskolan i Göteborg att gå på fritids i en fristående byggnad.

– Jag tog chansen när lokalerna blev lediga då en verksamhet flyttat ut. Jag ringde till förvaltningen och sa: ”Jag vill ha dem!”. Och det fick jag!

Det säger Linnea Lindquist som är rektor på Hammarkullsskolan, en F–3-skola där eleverna blivit fler de senaste åren. Hon har sett ett behov av egna lokaler för de 120 elever som är inskrivna på fritidshemmet.

– Det har varit krångligt för oss då nästan alla elever har modersmålsundervisning på eftermiddagen som krockar med fritidshemmet. Fritidshemmet har haft en hemvist i klassrummen, men eleverna får inte plats där. Jag tycker inte heller att det är jättebra att två olika verksamheter ska samsas om klassrummen, det går inte variera möbleringen så att det passar för både skola och fritidshem, säger Linnea Lindquist.

Tre lärare i fritidshem arbetar på skolans tre fritidsavdelningar, där totalt 90 elever vanligtvis går på eftermiddagen. Utöver lärarna arbetar två, tre elevassistenter på varje fritidsavdelning.

– Jag har lärare i fritidshem som bara jobbar med raster och fritidshem. De får nu ett eget kontor och kan lämna saker framme, och behöver inte anpassa sig till skolan, vilket jag tycker blir bättre för eleverna.

Det blir också lättare för barnen att skilja på vad som är skola och fritidshem när det är olika lokaler, anser Linnea Lindquist.

Hammarkullsskolans rektor är även en debattör i frågor om skolsegregation och har skrivit boken ”En tickande bomb”. Nu är hon aktuell med en ny bok med namnet ”En negativ spiral”.

– Jag har läst alldeles för många skolbudgetar för mitt eget bästa, 800 stycken sedan 2019. Den handlar om den orättvisa fördelningen av skolpengen, där friskolor överkompenseras.

Vad tänker du om läget för fritidshemmen?

– När elevomsättningen är hög, som den ofta är på förortsskolor, drabbar det skolans ekonomi. Om några elever slutar i varje klass kan du som rektor inte ta bort lärare, då är det istället ofta fritidshem och elevhälsa du måste dra ner på. Då blir det stora grupper på fritids och lärare i fritidshem sätts i klassrummet i stället för på fritidshemmet. 

Hammarkullsskolan har tack vare att elevantalet ökat fått en bättre ekonomi, enligt Linnea Lindquist.

– Vi var tvungna att anpassa oss till mindre resurser tidigare, men nu har staden strukit de gamla underskotten och vi kan ha den verksamhet vi velat ha hela tiden.

LÄS ÄVEN

Egna lokaler viktigt för kvaliteten

Nej till riktlinjer för fritidshemmets lokaler

Mie löser lokalbristen med mobil fritidsvagn