SO-läraren Max pensionssparar med hög risk

Max Moritz som arbetar som SO-lärare på Björkhöjdsskolan i Borås.

Åtminstone en gång per år brukar SO-läraren Max Moritz, 30, se över sina pensionsval.
– Jag kollar när det orangea kuvertet kommer.

Som sparare försöker han att vara aktiv.

– Jag tror att många utgår från att det räcker att arbeta på en arbetsplats med kollektivavtal för att pensionen ska bli bra, att man inte behöver göra något själv, säger Max Moritz.

– Med kollektivavtal garanteras man en tjänstepension vilket är viktigt, till och med avgörande, för den framtida pensionen. Men genom att göra en del aktiva val går det att ytterligare öka chansen till högre pension.

”Chans till högre avkastning”

Varje år, det gäller såväl kommunala som privata skolor och förskolor så länge de omfattas av kollektivavtal, betalar arbetsgivaren in en summa till personalens tjänstepensioner. Exakt hur mycket kan variera mellan olika kollektivavtal.

Om man inte väljer placeras pengarna i traditionell försäkring hos KPA (kommun­anställda) eller Alecta (privat anställda).

Den som vill vara aktiv kan placera pengarna i en så kallad fondförsäkring. 

Den största skillnaden mellan de båda formerna är att traditionella försäkringar erbjuder en garanterad lägsta tjänstepension, vilket en fondförsäkring inte gör.

– Det sistnämnda innebär en högre risk, men också ökad chans till högre avkastning och därmed en bättre pension. Med tanke på min ålder har jag valt fonder med lite högre risk. Jag räknar med att de kommer att gå både upp och ner innan det är dags för mig att gå i pension. Jag agerar på samma sätt i mitt privata fond- och aktie­sparande, säger Max Moritz som arbetar som SO-lärare på Björkhöjdsskolan i Borås (åk 7–9).

– Hade jag haft kortare tid till pensionen hade mitt sparande sett betydligt annorlunda ut. Då hade jag valt räntefonder som inte svänger lika mycket.

Hur stor hänsyn tar du till avgifternas storlek?

– I den kollektivavtalade tjänstepensionen är fondavgifterna låga och dessutom ganska så lika mellan olika aktörer. 

Max Moritz, som är arbetsplatsombud för Sveriges Lärare, är inne på sitt sjätte yrkesår som lärare.

Diskuterar du tjänstepensionen med dina kollegor?

– Sällan med de som är ungefär lika gamla som jag är. Vi kommer att gå i pension om 40 år eller så. Det känns som en hel livstid. 

– Men med tanke på ränta-på-ränta-effekten är det värt att lägga ner några timmar på att sätta sig in hur systemet fungerar. De val som man gör som ung får betydelse, även om det kanske dröjer.   

 

Fotnot: Anställda som inte omfattas av kollektivavtal kan komma överens med sin arbetsgivare om avsättningar till tjänstepension.