Ny metod för att minska stress

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Nio skolor i Göteborg har prövat en metod, Träning för medveten närvaro, som lett till att elevernas koncentration och studiero förbättrats, enligt en forskningsstudie.

Träning för medveten närvaro, TMR, har utvecklats av psykologer i Göteborg. Charlotte Eriksson, legiitimerad psykolog på Psykologenheten Väster, är en av dem:

– Det är jättehäftigt att höra om hur skoleleverna använder TMR. De är inte lika rädda för sina starka känslor längre och de upplever att de har mer kontroll över krävande situationer och sitt mående, säger Charlotte Eriksson, som utbildar skolorna i metoden.

Lärare som deltagit med sina elever i studien har jobbat vidare på lite olika sätt efter utbildningen. I en klass har man exempelvis haft schemalagda andningsövningar varje skoldag före lunch.