Lärarna som prisas av Vetenskapsakademien

Jonas Kronkvist, kemilärare, Preeti Gahlawat, NO-lärare, Rickard Fors, matematiklärare och Martin Harari Thuresson, yrkeslärare, får Vetenskapsakademiens priser.

Rickard Fors vill att alla ska älska matematik, Martin Harari Thuressons uppgifter i ellära saknar slut, Jonas Kronkvist låter berättelserna om kemi tala och Preeti Gahlawat prioriterar miljö- och hållbarhetstänk i NO.
Därför får de fyra lärarna pris av Vetenskapsakademien.

Det är Vetenskapsakademien som helhet – det vill säga samma ledamöter som fattar beslut om Nobelprisen i kemi och fysik – som utser mottagarna av Ingvar Lindvistprisen.

Rickard Fors i Stockholm får priset i matematik.

– Jag älskar mitt ämne och går in med förutsättningen att eleverna antingen redan älskar det också, eller kommer att göra det efter mina lektioner. Om man kan få ett avslappnat och tillåtande klassrumsklimat så kan det kännas bra även de dagar det är lite motigt, säger han.

  • Motiveringen: ”... för att han skapar en utmanande men stödjande miljö som kombinerar kreativ och interaktiv problemlösning i matematik med förståelse för hur matematiken kopplar till samhället och vardagen, och för att han aktivt arbetar för mångfalden på skolan”.

Martin Harari Thuresson i Göteborg får priset i fysik.

– Jag har försökt fokusera på att eleverna inte bara ska göra en uppgift och sedan bli klara, utan de ska faktiskt minnas vad de har gjort också. Därför har många av mina uppgifter inget definitivt slut, säger han.

  • Motiveringen: ”... för att han byggt upp ett stort material som elever, men också andra lärare, kan ösa ur för att öka sin förståelse kring ellära. Detta material kopplas sedan till praktiska experiment där kunskapen prövas. På detta vis tar han med lärare och elever i en kollegial pedagogisk kompetensutveckling”.

Jonas Kronkvist i Helsingborg får priset i kemi.

– Jag vill diskutera med mina elever och jag tycker att lektionerna ska vara levande. Sedan jobbar jag mycket med relationer och att se alla i klassrummet. Redan första dagen med en ny klass försöker jag lära mig namnen på samtliga för att de ska känna att jag tar dem på allvar, säger han.

  • Motiveringen: ”... för att han skapar en miljö där kemi belyses ur många olika perspektiv. Genom att diskutera kemins relevans i samhällsfrågor lämnar hans elever lektionssalen inte bara med mer kemisk kunskap utan även med ett vidgat perspektiv kring samhälle, politik och industri”.

Preeti Gahlawat i Stockholm får priset i NO.

– Jag tycker inte om att lära ut från böcker, de blir föråldrade väldigt snabbt. I stället använder jag mig av exempel från forskning, verkligheten och från omgivningarna så att de ska känna att de är en del av det vi pratar om. De ska tänka ”det där hände igår” eller ”det där hörde jag om på nyheterna”, säger hon.

  • Motiveringen: ”... för att hon med sin förmåga att lyssna in och skapa bra relationer med både elever och kollegor alltid hittar nya ämnesövergripande projekt som skapar intresse, nyfikenhet och en kreativitet som utvecklar undervisningen på skolan. På så vis får alla elever en chans att uppnå sitt bästa jag och utvecklas inom ämnet men även som människor”.

Lärarna kommer att få ta emot priset vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst 31 mars.

Fakta om prisen

  • Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagare av Ingvar Lindqvistprisen efter förslag från Akademiens kommitté för utbildning. Priset finansieras från och med 2023 av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.
  • Varje år delas fyra lärarpriser ut inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap eller NO till lärare och lärarlag på grundskolan och gymnasiet. Priserna utdelas för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat.
  • Lärarpristagarna får 50 000 kronor vardera i ett personligt pris och 50 000 kronor går till lärarnas respektive skolor. Pengarna till skolan får användas till naturvetenskapliga aktiviteter och inköp av läromedel för de naturvetenskapliga ämnena.