Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Foto: Shutterstock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Skolvärlden skrev i januari om Skolverkets snabbutredning som pekade på att två tredjedelar av huvudmännen har helt eller delvis övergått till undervisning på distans vid merparten av sina högstadieskolor.

En ny undersökning från skolmyndigheten pekar på det nu är en mindre andel, ungefär hälften, som anger det.

– Det är en stor utmaning för skolan att hantera risken för smittspridning. Det verkar nu finnas en bättre balans mellan den hanteringen och de negativa risker som finns av alltför omfattande fjärr- och distansundervisning, till exempel när det gäller elevers lärande och välbefinnande, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

I rapporten framgår det att bland de kommuner och huvudmän för fristående skolor som bedriver fjärr- eller distansundervisning svarar de flesta att det rör sig om ungefär hälften eller en mindre del av undervisningen.

Således rör det sig om en stor minskning jämfört med tidigare utredning då fjärr- eller distansundervisning oftast omfattade all eller nästan all undervisning vid de aktuella skolorna.

I undersökningen inkluderas även gymnasieskolorna denna gång och där har man i stor utsträckning börjat återgå till mer närunder­visning. Enligt huvudmännen sker nu ungefär hälften av undervisning i gymnasieskolan på distans.

– Smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet och vi ser att fjärr- och distansundervisning används mer i flera regioner där smittläget är fortsatt högt, säger Peter Fredriksson.

Totalt kontaktades samtliga 290 kommuner, tio gymnasieförbund, samt 49 enskilda huvudmän i undersökningen, som genomfördes den 8–9 februari 2021. Svarsfrekvensen i undersökningen var 91 procent för högstadiet och 86 procent för gymnasieskolan.