S: Utred vinststopp i förskolan

Socialdemokraterna uppmanar regeringen att utreda ett vinststopp för förskolor.

Socialdemokraterna uppmanar regeringen att låta utreda ett vinststopp för bolagsägda förskolor.
S vill också låta se över om Skolinspektionen kan ta över granskningsansvaret för landets förskolor.

LÄS ÄVEN: 23 000 svenska barn går inte i förskola

– Vi ser med oro hur marknadiseringens värsta avarter riskerar att få fäste även inom förskolan, sade Lena Hallengren, S-gruppledare i riksdagen, på en pressträff.

Färre utbildade lärare

Tillsammans med Åsa Westlund, partiets skolpolitiska talesperson, pekade bland annat på att fristående förskolor har en lägre andel pedagogiskt utbildade, jämfört med kommunala. De pekade också på att en växande andel förskolor drivs av bolag, medan föräldrakooperativen blir färre.

– Förskolemarknaden domineras av megakoncerner. Även om de flesta enskilda huvudmän äger en eller två förskolor finns det koncerner som äger 70 förskolor eller fler, sade Åsa Westlund.

Därför kräver de utredning

S-kraven är att den utredning som den förra S-regeringen tillsatte får fortsätta att utreda ett vinststopp för skolföretag. Den nuvarande regeringens säger nej till ett förbud, men att nystartade friskolor ska inte få ta ut vinst de första åren. Ändrade direktiv till utredningen är på gång, enligt regeringen.

S vill också att regeringen låter utreda för- och nackdelar med ett samlat tillsynsansvar för förskolorna hos Skolinspektionen. I dag är det främst kommunerna som sköter tillsynen.