Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Det krävs att rutiner och strukturer upprätthålls. Varje dag och varje lektion, skriver Tobias Israelsson.

Snart är det dags att summera höstterminen och gå på välförtjänt julledighet. Blev terminen som du hade tänkt dig?

Kanske tog du emot en helt ny klass i augusti. Har elevgruppen varit ny för dig har du förmodligen fått arbeta extra hårt och testat och omprövat flera av dina idéer. Tanken slog mig i höstas. Hur många arbeten finns det egentligen där arbets­bördan kan variera så mycket från år till år beroende på elevgrupp och försättningar? Jag kom inte på så många.

När du tar emot en ny elevgrupp är det av största vikt att du direkt visar att du är en tydlig och pålitlig ledare. Du behöver sätta strukturer som hjälper och underlättar arbetet för alla elever. Kanske har du ett så litet klassrum att eleverna måste veta exakt vilka stigar de ska ta för att förflytta sig från arbetsplatsen till sin låda? Behöver du upprätta ett schema för vilka elever som går först in i klassrummet efter rasten?

När strukturer och rutiner sitter behöver eleverna stöttning för att behålla dessa och det är hårt arbete som gäller i klassrummet, på rasterna och vid maten. Hela tiden, varje dag.

Behöver uppgiften alltid vara rolig? Nej, jag tror inte det. Det viktigaste är att uppgiften ligger på en så exakt nivå som möjligt utefter den enskildes förmåga och att eleven får en tät och tydlig feedback på genomförda uppgifter:

”Titta, du gjorde rätt! Nu gör du de här uppgifterna. Räck upp handen när du är klar eller behöver hjälp.”

Uppgiften ska ha tydliga krav på hur den ska utföras. Speciellt på lågstadiet är detta av extra stor vikt. Väljer vi att skriva med penna ska kravet vara att forma och skriva bokstäver och ord så bra det går efter förmåga. Sudda ut och börja om ifall det behövs. Du och klassen tar små steg framåt i den individuella utvecklingen. Med hjälp av tät feedback och tydliga krav kommer eleverna snabbt att kunna se olika kvaliteter och uppleva arbetsuppgifterna som positiva och lustfyllda, vilket gynnar hela gruppen.

Eftersom elevers läsförmåga är av stor vikt för i princip alla ämnen i skolan är det extra viktigt att skapa bra rutiner gällande läsläxan. Veckans läsläxa, som eleverna övar på hemma, ska ligga på en lagom utmanande nivå. Som lärare behöver man se till att ordna former som ger möjlighet till direkt återkoppling på läsningen. Visar vi vuxna att vi tar oss tid för de uppgifter som eleverna har övat på hemma, skapar det förutsättningar för fortsatt motivation för lärandet.

Håller du strukturer kommer det finnas utrymme för att arbeta med inlärningen och ge tid till eleverna. Du kan sedan växla upp och ge eleverna mer och mer inflytande över undervisningen, resterande tid tillsammans kommer bli ett segertåg.

Men det krävs att rutiner och strukturer upprätthålls. Varje dag och varje lektion.

Just nu!

Plus: Fler digitala möten leder till effektivare arbete.

Minus: Betyg redan på mellanstadiet. 

LÄS ÄVEN

Israelsson: Stäng inte skolan för de yngsta

Sorgligt att inte alla lärare får samma chans

Struktur är till för alla