Bilderboken – så mycket mer än småbarnsläsning

Bokaktuella Agneta Edwards.

Agneta Edwards, litteraturpedagog och författare, är aktuell med en bok som ska hjälpa lärare att använda sig mer av bilderböcker i undervisningen.

Vad handlar din nya bok om?

– Den handlar om hur man kan använda bilderböcker de första skolåren. Bilderböcker har av många olika skäl blivit min nisch, och det jag alltid tyckt är lite märkligt och synd är att bilderboken så ofta betraktas och behandlas som småbarnsläsning. Så det har varit en av mina hjärtefrågor att framhålla hur komplex och spännande litteratur bilderboken kan vara, med mycket att erbjuda även äldre läsare, såväl unga som vuxna.

Hur har du lagt upp bokens innehåll? 

– Det är fyra större kapitel. ”Varför?” som med stöd i språk- och läsforskning, läroplan, praktik och erfarenheter argumenterar för bilderbokens plats i skolan. ”Vad?” som ger ett teoretiskt perspektiv på bilderboken och ”Hur?” som ger exempel på metodik. Den avslutande delen ”Vilka?” handlar om hur man kan tänka vid valet av bilderböcker, exempelvis utifrån tematik, normkritik eller genrer. Läroplanens skrivningar går som en röd tråd genom boken.

Vilken nytta hoppas du att lärare ska få av din bok?

– Framför allt vill jag förstås att ännu fler lärare ska bli nyfikna på bilderböcker, och ge sig tid att botanisera i det fina utbud vi har i svensk utgivning och med hjälp av boken kunna välja bilderböcker i relevanta teman, hitta specifika titlar eller intressanta konstnärskap att utforska. För de lärare som redan är bilderboksfrälsta hoppas jag att boken fyller på med såväl argument, exempelvis kopplingar till forskning och läroplan, som inspiration och nya boktips. Den teoretiska delen om bilderbokens form är samtidigt en snabbkurs i litteraturens byggstenar, oavsett genre, vilket inte är självklart att man som lärare har med sig från utbildningen, så det kapitlet kan komma till nytta även för litteraturundervisning i stort.

Sedan kan man ju inte låta bli att fråga – har du några favoritbilderböcker?

– I mångt och mycket är det en humörfråga, är jag i behov av skruvad, torr humor plockar jag säkert fram något av Eva Lindström, som ”Bron”, där ett par vargar bjuder in en gris på kaffe men ingenting blir som läsaren tror. En bilderbok som drar i helt andra känslosträngar, som nog är den mest berörande bok om migration jag läst, är ”Migrants” av Issa Watanabe som helt ordlöst gestaltar en grupp migranters vedermödor på väg mot en okänd plats.

LÄS ÄVEN

Så kan yngre elevers läsinlärning stärkas

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Platt fall för satsning på betyg i årskurs 4

Därför ger hon eleverna samma lektion – två gånger