Hård kritik mot hyllat beteendespel

Till vänster Pablo Mendoza, lärare och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Huddinge, och till höger Ata Ghaderi, professor i klinisk neurovetenskap. Foto: Privat, Getty images och Karolinska Institutet

Sedan undervisningsmetoden ”Pax i skolan” började spridas över landet för några år sedan har den hyllats av många. Men nu får metodens beteendespel hård kritik. Vissa lärare menar till och med att det kan vara direkt skadligt för elever med svårigheter.

”Pax i skolan” är tänkt att skapa en lugn, inkluderande och trygg arbetsmiljö i skolan. För fem år sedan presenterade Karolinska institutet en pilotstudie om undervisningsmetoden, som bygger på det internationella programmet ”Good behavior game” (GBG).

– Studien handlar om hur GBG skulle kunna fungera i svenska skolor: Hur tänker lärarna kring det här? Vad tycker barnen? I stort sett var lärarna som deltog i studien positiva, säger Ata Ghaderi, professor i klinisk neurovetenskap och en av författarna till studien.

Sedan studien gjordes har ”Pax i skolan” brett ut sig i Sverige och numera är det 46 kommuner i landet som jobbar med metoden i olika utsträckning.

De som inte sköter sig får poängavdrag

I Pax-metodens första fas formulerar lärare och elever en gemensam vision om vad som utmärker det goda klassrummet. Pax-spelet – som är den viktigaste delen i metoden – spelas genom att eleverna i mindre grupper ska följa de överenskomna reglerna under en viss tid. De grupper som klarar att följa reglerna belönas med en frivillig aktivitet som gruppen får ägna sig åt under cirka en halv minut. De som inte sköter sig får poängavdrag i form av en så kallad ”bliim” – en påminnelse om att någon eller några i gruppen har brutit mot reglerna.

Metoden får nu stark kritik från medlemmar i Sveriges Lärare i Huddinge som menar att den riskerar att stigmatisera elever med svårigheter. Huvudskyddsombudet Pablo Mendoza är lärare på Balingsnässkolan: 

– Själva spelet, där man delar in eleverna i lag, är direkt skadligt för vissa barn. Exempelvis för barn med NPF-problematik. Det lag som inte klarar av tävlingen blir utan belöning och får i stället titta på när de andra lagen får sin belöning. Då kan många uppleva att eleven med svårigheter förstört för hela gruppen och inte vilja vara i samma lag som den eleven.

Eleverna lär sig också stötta varandra

Pablo Mendoza berättar om en situation, som en lärare i kommunen vittnat om, där en grupp ständigt förlorade på grund av att en elev hade svårt att följa reglerna.

– Då bestämde elevernas lärare och ­specialläraren att just den eleven skulle lämna klassrummet under vissa moment, säger Pablo Mendoza.

Forskaren Ata Ghaderi känner till kritiken mot Pax-metoden.

– Samtidigt diskuteras i forskningsartiklar att trots att vissa elever har svårt att reglera sig, och att deras lag blir lite bestraffade, så ser man inte så många negativa konsekvenser. Snarare tvärtom, att eleverna lär sig att stötta varandra.

Han tror att den här problematiken kan finnas oavsett hur man undervisar.

– Kanske har elever stigmatiserats tidigare utan att man har märkt det. Ibland kan man bli extra observant när man använder sig av ett program och tillskriver programmet problemet.

Pablo Mendoza berättar att deras medlemmar också har reagerat på att de har blivit tvingade att använda Pax-metoden.

– Att köpa en hel metod avprofessionaliserar lärarna, säger han. 

Nackdelar, enligt kritikerna:

  • Metoden tar liten hänsyn till elever med funktionsnedsättningar, eller elever som kan ha svårigheter att följa regler.
  • I och med att det är gruppen i sin helhet som belönas vid positivt beteende kan elever som har problem med självreglering upplevas som att de förstör för övriga i gruppen. Då är risken stor att andra elever inte vill vara i samma lag som de elever som har svårt att följa reglerna.
  • När eleverna sköter sig får de positiv respons. Förespråkarna understryker att syftet inte är att straffa de elever som har svårt att följa reglerna. Kritiker menar att utebliven belöning kan upplevas som ett straff.

LÄS ÄVEN

Paulas knep gör att ingen lämnas utanför på rasten

Så fick hon sina fyror att läsa 1,5 timme om dagen

Från kaos till ordning – då lyfte resultaten

Lärarilska efter Skolinspektionens uppmärksammade granskning