De praktisk-estetiska ämnena svämmar över – av teori

Vid sidan av den praktisk-estetiska undervisningen måste eleverna också lär sig mycket teori i hem- och konsumentkunskapen, slöjden, musiken, bilden och idrotten. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Utöver den praktisk-estetiska undervisningen ska eleverna i årskurs 9 bland annat ha utvecklat följande teoretiska kunskaper i …

Musik

 • Grafisk notation, tabulatur och ackordbeteckningar.
 • Musik kopplat till identitet och olika kulturer med fokus på etnicitet och kön.
 • Hur musik används i film och datorspel.
 • Instruments funktion i olika genrer, exempelvis i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Ljudets och musikens fysiska och känslomässiga påverkan.
 • Framväxten av olika genrer, betydelsefulla tonsättare och låtskrivare.
 • Musikaliska verk från olika epoker.
 • Röstvård och hörselvård.

Total tid för ämnet i grundskolan: 230 timmar

Idrott och hälsa

 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.
 • Sambandet mellan beroende­framkallande medel och ohälsa.
 • Hur val av idrott och andra fysiska aktiviteter påverkas av kön.
 • Begrepp för samtal om effekter av olika fysiska aktiviteter.
 • Hur styrke- och konditionsträning påverkar hälsan.
 • Olika definitioner av hälsa.
 • Digitala verktyg för att planera och värdera rörelse­aktiviteter.
 • Dopning och vilka lagar som reglerar det.
 • Allemansrätten.
 • Förebyggande av skador.
 • Sätta upp mål för fysiska aktiviteter.

Total tid för ämnet i grundskolan: 600 timmar

Slöjd

 • Material ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Arkitektur, konst och design.
 • Hur man kopplar ihop skisser till matematiska beräkningar.
 • Namn på verktyg, redskap och maskiner.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Begrepp för olika hantverkstekniker.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Mode och trender.
 • Hantverk som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Design och konsthantverk i det offentliga rummet.
 • Materialkunskap.

Total tid för ämnet i grundskolan: 330 timmar

Bild

 • Samtida konst- och dokumentärbilder.
 • Arkitektoniska verk från olika tider och kulturer.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder.
 • Hur bilder och verk är utformade och vad de förmedlar.
 • Yttrandefrihet och integritet i medier.
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan granskas kritiskt.
 • Färger och bildkompositioner och deras betydelsebärande egenskaper.
 • Material och verktyg.

Total tid för ämnet i grundskolan: 230 timmar

Hem- och konsument­kunskap

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Jämförelser av produkter utifrån olika aspekter.
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster.
 • Reklamens och mediernas påverkan.
 • Individuella behov av energi och näring.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Hygien och rengöring.
 • Tvätt och rengöring.
 • Redskap och teknisk utrustning i köket.

Total tid för ämnet i grundskolan: 118 timmar