Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan

Kreativt skapande främjar också intellektet, menar hjärnforskarna Göran Lundborg och Fredrik Ullén. Illustration: Caroline Sellstone. Foto: Atlantis och Ulf Sirborn/Karolinska institutet
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Kreativt utövande ökar hjärnans plasticitet, vilket förstärker våra intellektuella krafter och förmåga att ta till oss alla typer av kunskap. Det menar hjärnforskarna Fredrik Ullén och Göran Lundborg.

Hjärnforskaren Fredrik Ullén vid Karolinska institutet anser att de estetiska ämnena borde ses som kärnämnen eftersom krea­tivitet stärker människans problem­lösningsförmåga inom alla områden. Såväl i praktiskt och konstnärligt utövande som i förmågan att ta till sig teoretiska kunskaper. 

– Skaparlust har alltid varit en nödvändig förutsättning för framväxten av det moderna civiliserade samhället. Och om man vänder blicken framåt är det ingen brist på problem som kommer att kräva mycket kompetens och uppfinningsrikedom för att lösa, säger Fredrik Ullén, som även är en inter­nationellt erkänd konsertpianist.

Kreativa förmågor kommer inte av sig själva.

Fredrik Ullén

Hans forskning visar att aktivt musi­cerande gör att vissa delar av hjärnan blir mer välutvecklade. 

Samtidigt, betonar Fredrik Ullén, är det viktigt att det kreativa utövandet i skolan inte bara blir ett kravlöst tids­fördriv – det väcker inte intresse, nyfikenhet eller respekt hos någon.

– Kreativa förmågor kommer inte av sig själva. Det krävs träning och möjlighet att genomföra sina idéer i praktisk handling. Om man inte får den chansen som barn tror jag det kan bli svårt att ta igen det som vuxen. 

Alla sinnen används i inlärning

Göran Lundborg är handkirurg och har forskat kring handen och dess relation till hjärnan. 

– I dag vet vi att när du använder din hand så växer ”handens område” i hjärnan. Det får fart på det synaptiska flödet och bidrar till en generell ökad aktivitet i hela hjärnan, vilket påverkar vår förmåga att ta till oss all sorts kunskap, säger Göran Lundborg.

Vi lär inte bara med hjärnan, förklarar han. Vi lär även med ögonen, känseln, synen och kroppen. Och ju fler sinnen som kopplas in, desto mer ökar de intellektuella krafterna. 

Han tror att vi gör samhället en otjänst om vi inte tar de estetiska ämnena på allvar.

– Många lärare vittnar om att deras elever har en försämrad finmotorik och svårt att hantera sax, kniv eller synål och det är ju förmågor som är viktiga i samhället, oavsett vilket yrke man väljer.

Vi måste ge unga människor den kulturträning som krävs för en djupare förståelse.

Göran Lundborg

Det är nog få som förnekar betyd­elsen av konst, musik, film och teater, konstaterar Göran Lundborg.

– Men om vi verkligen vill ta vara på det som kulturen erbjuder och intresset för den måste vi ge unga människor den kulturträning som krävs för en djupare förståelse. För mig handlar de estetiska ämnena mycket om att förbereda eleverna för en tillvaro i ett kultursamhälle, inte bara i ett digitalt samhälle som kretsar kring ekonomi och ”nyttiga” verksamheter.