Samarbete med skolledare ska lyfta fritids

Lekens betydelse för barns utveckling och kreativitet behöver också lyftas, menar Line Isaksson.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Lärarförbundets referensgrupp inleder en dialog med skolledare för att lyfta betydelsen av fritids­hemmets undervisning.

Referensorganet består av nio lärare i fritidshem i landet som ska vara Lärarförbundets ”öra mot marken” och fånga upp frågor som organisationen bör driva. Under 2021 blir det fortsatt fokus på att driva på för att fritidshemsutredningens förslag ska bli verklighet, berättar Line Isaksson, ordförande i gruppen och ledamot i förbundsstyrelsen.

– Lärarförbundet behöver möta nationella politiker och diskutera elevgruppernas storlek, bland annat. Vi behöver också jobba för att skapa engagemang lokalt på fritidshemmen så att man pratar om utredningens förslag.

Gruppen ska också ha en dialog med Lärarförbundet Skolledare.

– Det finns en enorm potential om vi kan utnyttja tiden i fritidshemmet bättre, med mer situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad undervisning, säger Line Isaksson.

Lekens betydelse för barns utveckling och kreativitet behöver också lyftas, anser hon.

– De grundläggande demokratiska spelreglerna lär sig barn genom leken: turtagning, att lyssna på varandra, förhandla och komma med kreativa lösningar. Många barn får inte utveckla det här i dag eftersom vi vuxna serverar aktiviteter.

Vad vill du konkret ska komma ur samarbetet?

– Att  rektorerna spelar en större roll för utvecklingen av fritidshemmet.