”Arbetsgivaren måste komma ikapp”

Thomas Magnusson, Annelie Arvidsson och Bodil Jullesson är alla lärare i fritidshem.

Vi frågade tre ombud för Sveriges Lärare vilka områden de vill påverka under fritidshemsåret som ligger framför oss.

Thomas Magnusson är lärare i fritidshem på Risebergaskolan och ombud för Sveriges Lärare i Malmö.

Tomas Magnusson, lärare i fritidshem:

1. Vilken fritidshemsfråga är viktigast att driva i Sveriges Lärare framöver?

– Att vi får förutsättningar att utföra vårt uppdrag. Om jag har undervisning i skolan så ska jag ha tid för planering, utvärdering och bedömning, utan att det sker på bekostnad av tiden jag behöver för att göra en bra fritidshemsverksamhet. Det är också jätteviktigt att fritidshemmet får anpassade lokaler. 

2. Hur ska det gå till?

– Skolorna är inte byggda för fritidshemmet. När man bygger nya skolor måste man även skapa utrymmen som är anpassade för fritidshemmet. Sen tror jag också att vi måste prata mer med varandra i de olika verksamheterna om vi nu ska dela lokaler. Men om jag fick bestämma kunde vi bygga om skolorna!

3. Hur ska lärare i fritidshem få gehör för sina frågor i Sveriges Lärare?

– För det första måste det finnas ett politiskt program för lärare i fritidshem, en sorts ryggrad som kan vara till hjälp för våra förtroendevalda ombud. Det är en fråga för förbundsstyrelsen. Vi behöver kanske också utbilda våra ombud eftersom det kommer in nya medlemsgrupper som inte kan så mycket om fritidshemmets verksamhet.

Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem på Domsjöskolan och ombud för Sveriges Lärare i Örnsköldsvik.

Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem:

1. Vilken fritidshemsfråga är viktigast att driva i Sveriges Lärare framöver?

– Att synliggöra fritidshemmens viktiga verksamhet. Hur viktigt det är för så många elever i vårt samhälle. Det måste tas på allvar. Vi kompletterar skolan jättebra, men skolan har inte riktigt kunskap om vad fritidshemmets uppdrag är. Vi jobbar i skymundan och behöver synas mer.

2. Hur ska det gå till?

– Mycket ligger på arbetsgivaren. Vi i Sveriges Lärare behöver påverka arbets­givarsidan så att den inser sin roll i det arbetet. Det har skett så mycket med fritidshemmets uppdrag de senaste tio åren. Arbetsgivaren måste komma ikapp och im­plementera det nya som tillkommit i styrdokumenten, och ge rätt förutsättningar.

3. Hur ska lärare i fritidshem få gehör för sina frågor i Sveriges Lärare?

– Det nationella rådet för fritidshem behöver samarbeta med förbundsstyrelsen och vi behöver ha representanter i skolformsföreningen för grundskola. Det är viktigt att fritidshemsfrågorna lyfts som en del av grundskolan. Vi behöver sammanflätas bättre med grundskolan och arbeta mer med samsyn och likvärdiga förutsättningar.

Bodil Jullesson, lärare i fritidshem på Öjaby skola och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Växjö, lärarutbildare.

Bodil Jullesson, lärare i fritidshem:

1. Vilken fritidshemsfråga är viktigast att driva i Sveriges Lärare framöver?

– Villkoren för lärare i fritidshem och att de får jobba med sitt uppdrag hela dagen. Samverkanstiden under förmiddagen ska vi ägna åt fritidspedagogik, inte åt att vara resurser, vikarier eller elevassistenter, som inte ens är vårt avtalsområde utan Kommunals. Det ska ges rätt förutsättningar så att vi kan följa styrdokumenten.

2. Hur ska det gå till?

– Jag pratar mycket om tvålärarskap på förmiddagstid, att du går in med din kompetens och samarbetar med en klasslärare kring barnen. I Växjö i mitten av 90-talet fick lärare i fritidshem, förskoleklass och skola gå en gemensam högskoleutbildning i samverkan. Efter det fungerade samverkan mellan de olika lärargrupperna bättre.

3. Hur ska lärare i fritidshem få gehör för sina frågor i Sveriges Lärare?

– Det är viktigt att vi får utrymme i skolformsföreningen grundskola och att fritidshemsfrågorna lyfts där. Men också att vi får representanter i förbundsstyrelsen och att det nationella rådet jobbar aktivt och handfast med våra frågor, såväl lokalt, regionalt som nationellt.